Gående lunchyoga i Sommarro

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
torsdag 11 mars -21
12:00 - 12:45


I gående yoga (Breathwalk) andas vi och går medvetet. Passet inleds med att vi värmer upp och känner på vår andning. Där efter följer långsam promenad då vi utforskar olika andningstekniker, fokuspunkter och ibland använder mantran. Vi avslutar med  en stående meditation.

Aktiviteten passar utmärkt under rådande coronarestriktioner. Vi är minst tre och max åtta personer som deltar.

Vi går oavsett väder så anpassa din klädsel där efter. Behöver du bära med dig något rekommenderas ryggsäck.

Tid: kl. 12:00 – som längst till 12:45
Plats: Samling vid Sommarro Värdshus, Sommarrovägen 30, ÖREBRO

Anmälan (bindande) görs genom att Swisha 100:- till 070-607 45 54 senast 12:00 dagen innan. Skriv ”BW 11som meddelande. Kvitto erhålls i samband med Breathwalken. Har du inte Swish kan du betala kontant innan passet börjar. Meddela i så fall per sms att du kommer. Vid färre än tre anmälda ställs passet in. Återbetalning av avgift sker i så fall senast torsdag förmiddag.