Dynamisk kundaliniyoga

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
lördag 7 november -20
10:00 - 12:00


Det här passet vänder sig till dig som har erfarenhet av att utöva kundaliniyoga.

Vi ger oss ett dynamiskt och aktivt yogapass, en skön vila och en ”aktiv” meditation.

Tid: 10-12 lördag den 7 november

Plats: Nygatans Yoga

Pris: 200:-

Antalet platser är begränsat till 10 personer. Vid färre än fyra anmälda ställs passet in.

Anmälan: Mejla namn, adress och telefonnummer till info@japyogaochmabra.com senast den 1 november. Skriv att det är ”dynamisk kundaliniyoga 7/11” anmälan gäller. Din plats bekräftas med en faktura som skickas till den e-postadress du mejlat anmälan från. Din anmälan är bindande efter den 2 november. Vid avanmälan innan den 2 november återbetalas halva beloppet.

I och med coronasituationen följer vi rådande rekommendationer. Om passet behöver ställas in av mig på grund av sjukdom återbetalas hela beloppet.

Välkommen!