Breathwalk i Sommarro

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
söndag 8 november -20
10:00 - 11:30


Denna söndag ger vi vår andning och våra steg medveten uppmärksamhet. Breathwalken börjar med att vi utforskar vår andning under en kort uppvärmning. Sen följer långsam promenad då vi bland annat synkroniserar andningen med våra steg. Vi avslutar med lätt stretch och stående meditation.

Vi går oavsett väder så anpassa din klädsel där efter. Behöver du bära med dig något rekommenderas ryggsäck.

Tid: kl. 10:00 – som längst till 11:30
Plats: Samling vid Sommarro Värdshus, Sommarrovägen 30, ÖREBRO

Anmälan (bindande) görs genom att Swisha 140:- till 070-607 45 54 senast 18:00 kvällen innan. Skriv din e-postadress och ”BW” och det datum då Breathwalken äger rum som meddelande. Kvitto erhålls i samband med Breathwalken. Har du inte Swish kan du betala kontant innan passet börjar. Meddela i så fall per sms att du kommer. Vid färre än två anmälda ställs passet in. Återbetalning sker i så fall under lördagskvällen.