Rädsla

Jag kan inte minnas att jag någonsin tidigare sett ordet rädsla så många gånger i mitt privata Facebook-flöde som de senaste dagarna efter att resultatet från valet på andra sidan Atlanten presenterades. Odefinierade ”man” är rädd för vad som nu ska hända, för vilka konsekvenser valresultatet får, för vilka valresultat vi kommer få i våra…

Continue reading →

Keep up

Så lite jag kunde ana av vilken betydelse mitt beslut att i oktober 2012 börja utbilda mig till kundaliniyogalärare skulle få. Jag hade då deltagit i lärarledda yogaklasser sedan hösten 2005 och upplevt såväl yogans positiva effekter som olika utmaningar den bjöd mig. Sant är att jag ibland förbannar de utmaningar och sanningar jag konfronteras…

Continue reading →