Det är inte slut. Det bara fortsätter….

Nu är det slut… Som i Fem myror är fler än fyra elefanters avslutsvinjett, där elefanten tutar och försvinner iväg i intet kanske semestern är försvunnen och tillintetgjord. Slut. Finito. Over and done. Så känner kanske några när semestern är över. Andra står med axlarna nedsänkta och säger som en person jag träffade en augusti…

Continue reading →

Tema hjärtat

Varje termin brukar jag ha ett övergripande tema för mina kurser. Första året jag undervisade bestämde jag ambitiöst tema i god tid innan terminsstart. Dessvärre insåg jag till ”min förskräckelse” när terminen precis skulle starta, att det var ett annat tema som pockade på. Det var bara att lyssna. Och att ändra. En kul upplevelse…

Continue reading →